Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Кръжочни форми в І ОУ "Христо Ботев"

Кръжочни форми в І ОУ "Христо Ботев"

Кръжочни форми в І ОУ "Христо Ботев"

30
Ноември
2010
     И през настоящата 2010/2011 учебна година учениците от Първо основно училище „Христо Ботев” имат право на избор за участие в различни кръжочни форми:
   - начален етап: виртуално приятелство, художествено слово, цветарство, приложно изкуство, краезнание, математика, детска вокална група, информационни технологии.
   - прогимназиален етап: математика, информационни технологии, краезнание, сексуално и репродуктивно здраве, художествено слово, театрална студия, хор за школувано пеене, изобразително изкуство – живопис, секции баскетбол, авиомоделизъм.

   В избрания кръжок всеки ученик се ангажира с любими дейности, развива интересите си в определена област, възпитава се в дух на толерантност и придобива умения за работа в екип.

   Идеята за масово участие в кръжоци не е само запълване на свободното време на децата, но и възможност за презентация на знанията и уменията, получени през годината.