Warning: getimagesize(w/s87780391.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Красотата на математиката може да почувства само оня, който истински я обича!

Красотата на математиката може да почувства само оня, който истински я обича!

Красотата на математиката може да почувства само оня, който истински я обича!

01
Юли
2014

         Основната цел на клуб „Математика за всеки” към проект УСПЕХ през учебната 2013/14 година беше подчинена на разширяване възможностите за подготовка и изява на учениците в състезания. Това се осъществява чрез учене на сериозни неща, изграждане на умения за  самопроверка  и  възможност сами да навлизат в тайните на математиката, да развият въображението си чрез изследователски стил на работа, да увеличат потенциала си за решаване на математически проблеми.

         Проведените занятия следваха плана за работа, бяха добре обмислени и целенасочени към изпълнение на поставените задачи. Задълбочена и изискваща сериозна предварителна подготовка беше работата, свързана с провеждане на второто представително занятие на клуба. Мястото бе хотел „Софарма” в град Поморие. Тази представителна изява на клуба съчетава математика, информационни технологии и проектобазирано обучение. Проучвателната работа на група участници от клуба изискваше запознаване с живота и дейността на велики математици от древността, изготвяне на презентация и представянето и пред клуб „На ТИ с ИТ”.

         Втората част на математическото шоу, имаща състезателен характер, даде възможност участниците да развихрят своята фантазия и логическа мисъл. Увлечени в математическите задачки-закачки остроумно, с бързина и лекота учениците отговаряха и получаваха своите награди.

         Много ученици възприемат математиката за скучна наука, всъщност всички се убедиха, че с математиката можем да се забавляваме, да развиваме въображение и логическо мислене.