Warning: getimagesize(w/s52252473.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Главни учители в Първо ОУ „Христо Ботев“ – Търговище

Главни учители в Първо ОУ „Христо Ботев“ – Търговище

05
Октомври
2015

            Началото на новата 2015/16 година донесе нови отговорности за трима учители от I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище. От 15 септември в ботевската институция има трима главни учители. Това е заслужено признание за техните усилия и постижения през годините на професионалната им кариера.

            В начален етап длъжността „Главен учител“ ще заема г-жа Любка Иванова, която в момента е и класен ръководител на I клас. Нейният безспорен професионализъм е доказан във времето чрез знанията и уменията на учениците й. Тя е един от  еталоните в областта на началната педагогика в нашия град. През предходната учебна година, под ръководството на Л. Иванова, четвъртокласникът Артур Минчев достигна до национален кръг на олимпиадата „Знам  и мога“ – високо постижение, заради което учителката бе удостоена с Годишна награда за образование и наука в начален етап на средното образование, присъдена от Община Търговище, по повод 24 май. Г-жа Иванова е носител и на още едно високо професионално отличие – Почетна грамота „Неофит Рилски“ на МОН.

            В прогимназиален етап ще има двама главни учители, чиято готовност да работят в екип е позитивен пример за съдействие между контрастни научни области – хуманитарната и математическата.

            Длъжността „Главен учител по БЕЛ“ ще изпълнява г-жа Галина Станчева, която, по мнението на Комисията, провеждаща конкурса за заемане на позицията, притежава висока компетентност не само да планира, организира и провежда ОВП, но и да формира позитивния медиен образ на I ОУ пред обществеността. Текстовете на Г. Станчева за постиженията на ботевци в училищните и извънучилищните дейности неизменно получават адмирации от РИО – Търговище, местни и национални медии. В професионалната си кариера тя има трима класирани ученици на национален кръг от най-престижните образователни форуми – Национално състезание тест по БЕЛ за VII клас и Национална олимпиада по БЕЛ за VII клас. Два пъти е удостоявана със значими отличия: специален гост на официалния прием на президента на Р България в НИМ /24 май 2010 г./ и Годишна награда за образование и наука в прогимназиален етап на средното образование, присъдена от Община Търговище /19 май 2011 г./.

            Длъжността „Главен учител по математика и ИТ“ ще заема г-жа Дарина Димитрова. Тя познава в детайли нормативната уредба относно организиране и провеждане на ОВП и притежава висока професионална компетентност в областта на съвременните информационни технологии. Нейни ученици заемат престижни места в конкурси по ИТ, а участието й през изминалите години в емблематичния проект УСПЕХ  е знак за амбиция и търсени нови форми за превръщане на училището в привлекателно пространство за младите хора.

            Екипната дейност на главните учители ще допринесе за разширяване на творческото взаимодействие в педагогическата колегия – по-високо равнище на координиране при квалификационната дейност, обмяна на добри практики и информиране на обществеността за изявите на ботевци чрез училищния сайт и други електронни и печатни медии.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ