Warning: getimagesize(w/s03855574.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Ден на ученическото самоуправление в I ОУ „Христо Ботев“

Ден на ученическото самоуправление в I ОУ „Христо Ботев“

Ден на ученическото самоуправление в I ОУ „Христо Ботев“

10
Май
2018

       На 9 май 2018 г. в I ОУ „Христо Ботев“ ученици и учители размениха своите позиции, за да се запознаят с нови отговорности. Инициативата е част от традициите, заложени в Годишния план за дейността на учебното заведение, и се осъществи под ръководството на г-жа В. Георгиева – педагогически съветник.

       С усърдна предварителна подготовка и много желание ботевски възпитаници поеха функциите на учители. Заставайки от другата страна, младите хора усетиха изключителната отговорност и себеотдаване, които се изискват всекидневно от учителя. Осъзнаха, че преподавателската дейност е много сложен процес, който изисква широк спектър от познания и умения – в конкретна научна област и чисто педагогически.

       Настоящото ръководство на I ОУ отстъпи функциите си на ученици от VII клас. Цветомир Димитров от VII б клас замени за един ден г-н Д. Алексиев на длъжността „директор“. В ролята на зам.-директори по УД влязоха Мариа Кирова от VII б клас и Десислава Стефанова от VII г клас. Зам.-директори по АД бяха Мартина Милушева от VII б клас и Нил-Дениз Гюнайева от VII г клас. Като се запознаха с детайли от задълженията на ръководството, младите хора споделиха, че се изискват отговорност, организираност, инициативност, умения за толерантно общуване, за да бъдеш ръководител.

       С не по-малък ентусиазъм ученици влязоха в ролята на помощен персонал. Изпълнявайки дейности, свързани с поддържане на чистота в училищното пространство, младите хора разбраха значимостта на този вид труд. Обединиха се около позицията, че усилията на помощния персонал трябва да бъдат повече ценени от самите ученици, които да подпомагат добрите хигиенни условия в сградата.

       На съвещание с ръководството на училището младите хора имаха възможност да предложат свои идеи по проблеми, свързани с ученическата общност. Предложенията им бяха протоколирани от техен представител и ще се вземат под внимание при реализацията на предстоящи училищни инициативи. Всички участници в деня на самоуправлението се увериха в неговата ефективност. Те споделиха, че едва когато сам изпиташ една отговорност, можеш да разбереш същността й.

       Галина Станчева – главен учител по БЕЛ

Галерия