Warning: getimagesize(w/s87674345.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Ценен подарък за учениците от II б клас

Ценен подарък за учениците от II б клас

26
Октомври
2018

       В Националната седмица на четенето планираните в I ОУ „Христо Ботев“ дейности са многообразни и интересни.

       Учениците от II б клас /кл. ръководител г-жа Румяна Колева – ст. учител в начален етап/ се включиха активно в инициативите, целящи засилване интереса към книгите и нравствените ценности: маратон на четенето, презентиране на произведения от читателските дневници, драматизиране на приказки.

       Вниманието на второкласниците бе привлечено и от представеното от класния им ръководител г-жа Р. Колева устройство „Електронен четец на книги“. Възможността устройството да съдържа книгите на средно голяма семейна библиотека, бе възприета като впечатляваща от страна на малките ученици.

       Поздрав към децата направи и родителската общност, закупувайки им правописни речници, с които последователно и трайно да повишават езиковата си компетентност.

       Галина Станчева - главен учител по БЕЛ