Открит урок с родители в V б клас

Открит урок с родители в V б клас

29
Март
2019

На 26.03.2019 г. учениците от V б клас с кл. ръководител г-жа В. Кънчева, ст. учител по английски език, проведоха открит урок под наслов: „Да бъдем деца заедно с нашите деца – родители и ученици заедно в игрите и в училище“. Специални гости на събитието бяха г-н Д. Алексиев, директор на I ОУ „Христо Ботев“, г-н Р. Куюмджиев, зам.-директор УД, Г. Станчева, гл. учител в прогимназиален етап, и Св. Николова, ст. учител по математика. 
С ценните напътствия на г-жа Кънчева петокласниците пресъздадоха един ден в училище. В учебната им програма бяха включени час на класния ръководител, български език и математика. Разбира се, имаше и забавни междучасия.
В началото на урока представители на родителската общност запознаха децата със своите професии. Това беше въведение в кариерното ориентиране на учениците. Г-жа Али, г-жа Бектешева и г-жа Маринова разказаха за професионалния си избор и дейност на адвокат, медицинска сестра и психолог. Споделеното заинтригува децата, които отправиха интересни въпроси, свързани с предизвикателствата на професиите. 
Импровизираните учебни часове по български език и по математика, проведени от Г. Станчева и Св. Николова, поставиха учениците в реална учебна ситуация: анализ на думи като части на речта и решаване на текстова задача. Петокласниците работиха в екип с родителите и както обикновено, бяха много активни. 
През междучасията всички заедно се забавляваха със ситуативни игри и познавателни казуси, свързани с отношенията между родители и деца. Атмосферата бе заредена с позитивни емоции.
По-различният учебен ден завърши с подреждане на пъзели, които съдържаха вдъхновяващи послания, и с един видеоклип за конкурса на "sCOOL Media", в който учениците от V б клас се изявяват като талантливи актьори. 
Откритата урочна практика беше чудесен пример за ефективна съвместна дейност между училищната и родителската общност, защото потвърди убеждението, че успехът идва чрез взаимно доверие, споделяне и подкрепа!

Галина Станчева, главен учител