Ученици от V клас участват във вдъхновяваща практика

Ученици от V клас участват във вдъхновяваща практика

19
Април
2019

Учебната 2018 - 2019 година се оказва изключително продуктивна по отношение на нови предизвикателства пред педагогическия екип.

             Едно от тях е Националната конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина“, гр. Пловдив 2019 г. Интригуваща екипна дейност между преподавател и ученици служи за основа при създаване на успешен образователен продукт. Негов автор е Г. Станчева, гл. учител в прогимназиален етап. Реализира се с ученици от V б клас (кл. ръководител В. Кънчева, ст. учител по английски език). Образователната практика е проектно-базирано обучение по български език на тема: „Самопредставянето като речева дейност“.

            Паралелката, в която тя се осъществи, бе избрана, защото децата са мотивирани да разкриват и развиват личностния си потенциал. Вдъхновяваща сила за учителя се явяват самите ученици, които притежават емоционална интелигентност, заслужаваща да бъде насърчавана. Петокласниците изпълняват задача за домашна работа, свързана с изготвяне на мултимедийни презентации под наслов: „Моята история“.

            При подготовката на проектите участие вземат и родители. Така проектно-базираният подход се оказва ефективен като част от съвместните дейности с родителската общност.

            Ученическите проекти помагат на преподавателя да опознае детските интереси, проблеми, желания и мечти – факт, който изгражда непосредствена връзка между него и ученика, за да може учителят да вдъхновява за творчество и да формира реални житейски умения!

            На 11 май 2019 г. разработената педагогическа идея ще бъде представена в „Международен панаир“ гр. Пловдив, Палата 6, в рамките на Националната конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина“, тъй като е отличена от журито сред десетте най-вдъхновяващи образователни практики в цялата страна!