Процедура за I клас

Процедура за I клас

31
Май
2019
На 30 май 2019 г., в учителската стая на I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище, в присъствието на Ръководството на учебното заведение, учители и представители на Обществения съвет, се проведе процедура по теглене на жребий за избор на имената на децата, подлежащи за обучение в I клас през учебната 2019/2020 година, попадащи в IV група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището, към деня на подаването на заявление за участие в класирането за прием в I клас.
В жребия участваха имената на 47 деца за свободните 36 места до попълване на съгласувания с Община Търговище и РУО - Търговище и утвърден от Директора на училището План-прием от 110 ученици за I клас.
След приключване на жребия, в 9.35 ч. училищната комисия по приема на ученици за I клас през учебната 2019/2020 година изготви протокол за класираните 36 и некласираните 11 деца.
В периода 03.06. - 06.06.2019 г. предстои записването на класираните ученици в I ОУ „Христо Ботев“.