До родителите на бъдещите първокласници

До родителите на бъдещите първокласници

До родителите на бъдещите първокласници

07
Юни
2019

Уважаеми родители,

На 17.06.2019 г., ще бъде обявено разпределението на учениците по паралелки в първи клас.