„Клас на годината“ в I ОУ „Христо Ботев“

„Клас на годината“ в I ОУ „Христо Ботев“

„Клас на годината“ в I ОУ „Христо Ботев“

17
Юни
2019

            Една традиционна през последните години инициатива за I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище бе финализирана ден преди края на учебната 2018/2019 година.

            На церемония, състояла се в Актовата зала на учебното заведение, бяха обявени резултатите от конкурса „Клас на годината“. Три са категориите, в които се състезаваха паралелките: най-малък брой неизвинени отсъствия; материално-техническа база – вид и опазване; спазване на Правилника за дейността на училището, включващ санкции, забележки и похвали.

            Журито присъди трето място и грамота на VI а клас (кл. ръководител П. Асенов) и на VII б клас (кл. ръководител Ц. Куюмджиева).

            Второто място отново е поделено между две паралелки – V б клас (кл. ръководител В. Кънчева) и V в клас  (кл. ръководител Н. Алиева), на които също бяха връчени грамоти.

            Най-висока позиция в конкурса заеха учениците от VI б клас с кл. ръководител Св. Николова. Те получиха почетното звание „Клас на годината“ и торта, чрез която символично отбелязаха „сладката страна“ на успеха и края на учебната година.

            Честито на наградените!

 

Галина Станчева, главен учител