Съобщение

Съобщение

17
Юли
2019

                           Уважаеми родители,

                           Във връзка с отчитане на проекта – Основен ремонт на Първо ОУ“Христо Ботев“ по ОП„Региони в растеж“ от Управляващия орган са изпратени анкетни карти за попълване от родителите на учениците.

Умоляваме Ви от 9:00 часа на 18.07.2019 г.  до 17:00 часа на 19.07.2019 г. .да минете през канцеларията на училището да попълните анкетната карта.

От Ръководството