ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

18
Октомври
2019

Националният конкурс се организира от Министерството на образованието и
науката.
1.1. Цели на конкурса:
- Да се стимулират и подкрепят учителите, за които работата е мисия, които
са креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура за
иновации, реализират идеи и са лидери на промяната.
- Да получат признание и възможност за популяризиране на опита си
учители и директори, които са променили чрез своята ежедневна работа, мислене,
отношение и ценности, нагласите за учене, постиженията, провокирали са
любознателността на своите ученици и са им създали условия за нови житейски и
професионални перспективи.

Регламент