Споделяне на образователни практики

Споделяне на образователни практики

21
Октомври
2019

            На 14 октомври 2019 г. преподаватели и ученици от I ОУ „Христо Ботев“ посетиха град Разград, където гостуваха в ОУ „И. С. Тургенев“. Поканата към ботевци бе отправена от ръководството на разградското учебно заведение, което е иновативно. Двете училища са партньори по Национална програма „Иновации в действие“, с цел споделяне на образователни практики и ценен педагогически опит.

            Българските и чуждестранните гости станаха част от официалното начало на проекта с наслов „Интерактивно капанско село“. Тематиката е свързана с направление „Културно-историческо наследство“ по програма „Еразъм+“, финансирана от Европейския съюз и подкрепяща образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

            В рамките на представения проект учениците от I ОУ „Христо Ботев“ се включиха в интересни задачи с практико-изследователски характер: търсене на скрито съкровище по конкретни артефакти, приготвяне на вкусна баница, презентация на тема „Разград – столица на капанците“.

            В специално обособени кътове от учебното заведение, символично превърнато в своеобразно капанско селище, наблюдавахме възстановка на автентични обичаи и традиции. Разгледахме занаятчийската работилница и избата в приземния етаж. Посетихме художествени ателиета, разкриващи сръчността и въображението на капанските майстори.

            Гордост за учебното заведение е и закритият плувен басейн, който сега подновява функционирането си и привлича много почитатели на плувните спортове.

            Посещението в ОУ „И. С. Тургенев“ беше интересно преживяване за ботевските преподаватели и ученици. Споделянето на интерактивни образователни практики обогатява учебния процес и поражда нови идеи за извънкласни дейности.

 

Галина Станчева, главен учител