Ботевци обичат книгите

Ботевци обичат книгите

30
Октомври
2019

            В рамките на Националната седмица на четенето ученици от III и VI клас на I ОУ „Христо Ботев“ представиха своите читателски дневници. Импровизираната изложба може да бъде видяна в коридора на втория етаж от учебното заведение.

            Идеята на третокласниците е подкрепена от техните класни ръководители. Читателските дневници пресъздават богата литературна „антология“ от любими за ботевските възпитаници художествени произведения. Страниците са красиво илюстрирани и разкриват детската гледна точка към описаните литературни и приказни герои. Открояват се умения за осмисляне на послания, уместен подбор на най-важното от съдържанието и графично оформяне на информацията.

            Чрез читателски дневници и текстове, които са собствено творчество, ученици от VI клас споделят лични впечатления за обичани художествени произведения, емоционални преживявания и настроения. Преподавателят по БЕЛ – г-жа В. Жекова, ст. учител – провокира учениците да ценят четенето и да проявяват активно отношение към нравствените ценности, превъплътени в книгите. Ботевци знаят, че те носят неизменна житейска мъдрост, и вярват, че „мишката“ няма да „изяде“ книжката!