Един чудесен град в представата на третокласници от I ОУ "Христо Ботев"

Един чудесен град в представата на третокласници от I ОУ "Христо Ботев"

Един чудесен град в представата на третокласници от I ОУ "Христо Ботев"

23
Ноември
2019

Традиционно е участието на I ОУ „Христо Ботев“ в Световната седмица на предприемачеството. В периода 18 - 24 ноември 2019 г. Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ организира събитието за нашата страна.

            На 21 ноември 2019 г. учениците от III б клас с класен ръководител г-жа Румяна Колева, ст. учител в начален етап, станаха част от глобалната инициатива. Открития урок наблюдаваха г-жа Л. Колева, ст. експерт за обучението в начален етап, г-н В. Данев, ст. експерт по чужд и по майчин език, г-жа Г. Димитрова, ст. експерт по ОСО, г-н Хр. Цонев, гл. архитект на община Търговище, г-н Д. Алексиев, директор на учебното заведение, г-н Р. Куюмджиев, зам.-директор по УД, преподаватели и представители на родителската общност.

Темата на урока беше: „Нашата представа за чудесен град“. Чрез ситуативни игри учениците показаха, че са овладели сложните терминологични понятия, свързани с архитектурното устройство на съвременния град и градските зони: бизнес, жилищна, многофункционална, промишлена, селскостопанска. С помощта на цветни и черно-бели фотоси анализираха и коментираха видовете сгради, които могат да бъдат разположени в тези зони. Опитаха се да открият общото и различното при отделни сгради и пространства от градската и индустриалната зона.

Разнообразни интерактивни методи, включващи екипни дейности, бяха основен компонент в урока. Чрез тях третокласниците разкриха своя мисловен и творчески потенциал, богато въображение и комуникативни компетентности. Детските представи за чудесен град бяха визуализирани в архитектурен проект – макет, представящ идеи за един добре устроен град. Третокласниците разкриха виждането си за градско пространство, което изглежда и функционира чудесно. Мислиха и върху създаване на призив, отправен към жителите на града.

            Специален гост – изненада за учениците от III б клас – беше г-н Цонев, гл. архитект на община Търговище, бивш възпитаник на учебното заведение. Той представи своята професия и дейностите, с които е изпълнено служебното му ежедневие. Учениците разбраха колко отговорна и важна е професията на архитекта, която е била детска мечта за г-н Цонев. Отправиха към госта интересни въпроси и получиха интригуващи отговори. Някои от третокласниците вероятно ще се насочат към архитектурата при своето кариерно ориентиране…

            В края на урока прозвуча посланието, че децата трябва да бъдат мислещи, креативни, смело да представят идеите си и да ги реализират, защото в основата на успешния проект, свързан със създаване на чудесен град, живее поривът към симетрия, красота и функционалност – мечта за бъдещите предприемачи!

            Г-н Алексиев благодари на III б клас и г-жа Колева за емоционалното преживяване по време на открития урок и подчерта, че през всяка следваща учебна година, с всеки нов открит урок, учениците на г-жа Колева израстват, а учителката им представя вдъхновяващи иновативни практики с изключително висока стойност – безспорно свидетелство за професионализъм и мотивирана дейност!

Галина Станчева, главен учител