"Дни на толерантността" в I ОУ "Христо Ботев"

"Дни на толерантността" в I ОУ "Христо Ботев"

25
Февруари
2020

В периода 24. февруари - 6. март предстоят "Дни на толерантността" в учебното заведение. Инициативата е част от участието на училището в благотворителната кампания на Национален клуб ЮНЕСКО - България. Тя цели набиране на средства, които ще се вложат при изграждане на защитено селище за жени и деца, жертва на домашно насилие.
В навечерието на 26. февруари - Деня на розовата фланелка - ученици от прогимназиален етап запознаха паралелките в начален етап с историята на идеята, насочена срещу тормоза и агресията в училище. По-големи и по-малки ученици отправиха своите вълнуващи послания чрез изработени от хартия символични розови тениски, които могат да се видят в специални кътове от класните стаи и коридорите на училището.

Галина Станчева, главен учител