С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

09
Март
2020

Уважаеми родители,

На 08.03.2020 г. се проведе извънредно заседание на Областния медицински съвет в Търговище, с цел координиране, организиране на действията на компетентните държавни органи, във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно значение по отношение заболяването COVID-19.
В срещата взеха участие представители на местните поделения на РЗИ, МБАЛ, ЦСМП, РЗОК, ТДНС, ОД МВР, РУО, ОДБХ.
По време на заседанието бяха обсъдени конкретни мерки за противодействие на влизането и ограничаване разпространението на коронавирус инфекцията на областно равнище.
Вследствие на обсъдените мерки и във връзка с проведено съвещание на МС, г-н Митко Стайков, Областен управител на област Търговище, издаде заповед с конкретно описани ограничителни мерки. Заповед №81/08.03.2020 г. гласи следното:
1. Да се преустановят посещенията на културни мероприятия, в това число и кина.
2. Спортните мероприятия да се провеждат без публика.
3. Забранявам провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
4. Забранявам пазарите в общинските градове и села.
5. Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.