Във връзка със сложната епидемиологична обстановка

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка

12
Март
2020

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка, призоваваме учениците и родителите:
1. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички).
2. Да бъдат търпеливи при работата на работници в училището при обработка на всички повърхности на всяко ученическо място....
3. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище.
4. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или онлайн.
5. Ограничава се извеждането на ученици на места, където има струпване на много хора до следващо съобщение.

ЗАБРАНЯВА СЕ влизането на родителите в училищната сграда до следващо нареждане!

Димитър Алексиев,
директор на I ОУ “Христо Ботев“ гр. Търговище