Предоставяне на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на учениците от първи до четвърти клас.

Предоставяне на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на учениците от първи до четвърти клас.

Предоставяне на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на учениците от първи до четвърти клас.

28
Април
2020

Уважаеми родители ,

МОН създава организация за предоставяне на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на учениците от първи до четвърти клас.

За I ОУ „Христо Ботев“ предоставянето ще се извърши на 04.05.2020г. (Понеделник) от 11:00ч. до 18:30ч. и на 05.05.2020г. от 08:00 до 18:30. Всеки ученик ще получи един плод и 540 гр. кашкавал, равняващ се на 18 доставки по 30 гр. .

Раздаването ще се извърши във вътрешния двор на училището, като ще бъдат обособени четири пункта, по един за всеки випуск. Влизането ще става през входа от към паркинга на ДСК. Родителят се придвижва до съответния пункт, при спазване на дистанция от 2 метра, с налични маска и ръкавици.

След получаване на продуктите родителят напуска училището през централното фоайе и излиза през  главния вход на училището на ул. Иван Вазов.

 

Директор, Д. Алексиев!