Математическата приказка на I г клас

Математическата приказка на I г клас

Математическата приказка на I г клас

04
Май
2020

На 29.04.2020 г. г-жа Бонка Николова, ст. учител  в начален етап и кл. ръководител на I г клас, проведе представителна изява по проект „Подкрепа за успех“ във виртуалната класна стая на Microsoft Teams. Темата беше: „Математическа приказка“. Присъстваха г-н Д. Алексиев, директор на I  ОУ „Христо Ботев“, учители от начален етап и родители.

         С презентация на приказката „Пепеляшка“ малките ученици показаха  способности за решаване на  забавни логически  задачи, което предизвика у присъстващите задоволство, че децата мислят задълбочено и имат интерес към математиката.

         През цялото време г-жа Николова умело ги водеше през приказните моменти и мотивираше да решават задачи , за да се пренесат напред в сюжета на приказката. Дори в една от задачите учителката направи подготовка за усвояване на знанията за умножение и деление в предстоящия втори клас.        Към края на изявата децата бяха поставени в проблемна ситуация, с която бяха предизвикани да прочетат цялата приказка. Включиха се и родители със свои занимателни въпроси и задачи към учениците, които те бързо разгадаха.

         Прекрасна изява във виртуална среда! Първокласниците и техният кл. ръководител бяха поздравени от присъстващите гости учители за успешното приключване на проекта в по-различна среда.

Любка Иванова, главен учител в начален етап