Квалификации

Квалификации

11.11.2022
На 10.11.22 г. се проведе открита практика за млади учители в I ОУ “Хр. Ботев“.
31.10.2022
В периода 29. - 31.10.22 г. се проведе вътрешноинституционална квалификация, насочена към следните теми: „1. Специфични аспекти на приобщаващото образование; 2. Стресът в класната стая. Професионално прегаряне“.
28.10.2022
 На 24.10.22 г. беше представена открита практика по Български език и литература в I б клас с класен ръководител г-жа Ем. Димитрова, ст. учител в начален етап.
28.10.2022
На 28.10.22 г. г-жа Димана Найденова, учител ЦОУД, представи в час за самоподготовка в I клас урок по Родинознание на тема: „Детето в семейството и в училище“.
20.10.2022
На 19.10.2022 г. г-жа Ивана Симеонова, учител ЦОУД, представи урок за самоподготовка по Математика във II а клас.
20.10.2022
На 20. октомври 2022 г. бе реализирана още една дейност от Плана за квалификация на педагогическите специалисти в I ОУ „Христо Ботев“, раздел „Вътрешноинституционална квалификация“.
18.10.2022
  На 18. октомври 2022 г. бе реализирана още една дейност от Плана за квалификация на педагогическите специалисти в Първо основно училище „Христо Ботев“, раздел „Вътрешноинституционална квалификация“.
15.10.2022
В периода 29.10. - 31.10.2022 г. ще се проведе вътрешноинституционална квалификация с педагогически специалисти от учебното заведение.
13.10.2022
Продължава осъществяването на дейностите, заложени в Плана за квалификация на педагогическите специалисти в I ОУ „Христо Ботев“.
1 2