Квалификации

Квалификации

05.02.2023
На 26.01.2023 г. се проведе открита практика на новоназначени Урок за самоподготовка по математика в VI клас изнесе г-жа Стела Анатолиевна, учител ЦОУД
16.12.2022
На 15. декември 2022 г. завършиха откритите практики на млади и новоназначени учители в учебното заведение за календарната година.
15.12.2022
 На 13. декември 2022 г. се проведе поредната открита практика на млад учител в I ОУ „Христо Ботев“.
14.12.2022
 На 14.12.2022 г. се проведе открита практика за млади учители в I ОУ “Христо Ботев“.
05.12.2022
На 16.11. 22г. бе проведена открита практика – самоподготовка по литература на тема: „Сливи за смет“ в групата на III В клас от г- жа Галина Недева
05.12.2022
На 26.10.22 г. бе реализирана още една дейност от Плана за квалификация на педагогическите специалисти в I ОУ "Христо Ботев", раздел "Вътрешноинституционална квалификация". Открита практика по Български език и литература в 3 г клас
11.11.2022
На 10.11.22 г. се проведе открита практика за млади учители в I ОУ “Хр. Ботев“.
31.10.2022
В периода 29. - 31.10.22 г. се проведе вътрешноинституционална квалификация, насочена към следните теми: „1. Специфични аспекти на приобщаващото образование; 2. Стресът в класната стая. Професионално прегаряне“.
28.10.2022
 На 24.10.22 г. беше представена открита практика по Български език и литература в I б клас с класен ръководител г-жа Ем. Димитрова, ст. учител в начален етап.
1 2 3