Квалификации

Квалификации

29.06.2020
На 29.06.2020 г. се проведе обучение на тема „Използване на облачни технологии в учебния процес.