Квалификации

Квалификации

22.06.2022
Институционална квалификация за педагогическите специалисти от I ОУ "Христо Ботев" - Търговище.
30.05.2022
Предстоят форми на вътрешноинституционална квалификация.
16.04.2022
На 15.04.2022 г. в I ОУ „Христо Ботев“ се проведе тематичен курс на тема: “Ученето – как (не) се случва в училище“.
07.04.2022
От началото на учебната година до края на месец март 2022 г. в учебното заведение се провеждат форми за вътрешноинституционална квалификация, посветени на темата: „Въвеждаща квалификация: оказване на подкрепа за създаване на благоприятна образователн
29.06.2020
На 29.06.2020 г. се проведе обучение на тема „Използване на облачни технологии в учебния процес.