Квалификации

Квалификации

01.12.2023
Във връзка с Плана за квалификация на педагогическите специалисти, част от който е наставническата дейност, през месеците октомври и ноември в начален етап бяха реализирани открити практики на млади учители.
03.11.2023
    Есенната ваканция се оказа не само приятна, но и полезна за учителите от I ОУ „Христо Ботев“.
24.10.2023
Тема: Актуални тенденции на урока за самоподготовка в начален и прогимназиален етап
23.10.2023
 На 21.10.2023 г. с учителите от начален етап се проведе обучение на тема: "Педагогически аспекти на мултикултурната комуникация. Работа в екип в условията на мултикултурна среда".
14.10.2023
В периода 30.10. - 01.11.2023 г. ще се проведе институционална квалификация на тема: "От Burnout към продуктивност. Тренинг за преодоляване на синдрома на професионалното прегаряне".
11.10.2023
Тема: „Наставничеството: определение, видове менторство" (дискусионен форум).
08.07.2023
 В периода 06. - 08.07.2023 г. педагогическият екип на I ОУ „Христо Ботев“ проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Burnout - същност и оценка на професионалното прегаряне и възможности за превенция“.
1 2 3 4