Обществен съвет

Обществен съвет

01.02.2022
Общественият съвeт (ОС) към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище е избран на учредително събрание, проведено на 30.11.2016 г., от представители на родителите на учениците от І до VІІІ клас, номинирани на родителските срещи за делегати на Съвета.