Проекти

Проекти

02.12.2021
В I ОУ „Христо Ботев“ приключиха дейностите за първата година по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
22.06.2021
Ботевски възпитаници се докоснаха до интересни техники в изобразителното изкуство
28.04.2021
На 20.04.2021г. бе открита творческа изложбав Школата по изобразително изкуство
28.04.2021
10 ученици от I ОУ „Христо Ботев“ взеха участие във Втория национален конкурс с международно участие „Космонавтика 2021“.
31.10.2020
В навечерието на Първи ноември кръжок „Светът и ние“ с ръководител г-жа Ц. Куюмджиева, ст. учител по география и икономика, представи тематична експозиция, която може да бъде видяна в коридора на третия етаж в учебното заведение, пред кабинета по гео
03.06.2020
През изминалата учебна седмица се проведе представителната заключителна изява на учениците от III в клас по проект "Подкрепа за успех".
04.05.2020
На 29.04.2020 г. г-жа Бонка Николова, ст. учител в начален етап и кл. ръководител на I г клас, проведе представителна изява по проект „Подкрепа за успех“ във виртуалната класна стая на Microsoft Teams.
02.03.2020
В навечерието на Националния празник се проведе втората представителна изява на клуб "Живеем здравословно" по проект "Подкрепа за успех".
1 2 3