Съобщения

Съобщения

02.01.2021
Учениците от 1-ви до 4-ти клас - присъствена форма на обучение, а учениците от 5-ти до 7-ми клас ще учат в електронна среда
02.01.2021
Учениците от 1-ви до 4-ти клас - присъствена форма на обучение, а учениците от 5-ти до 7-ми клас ще продължат да се обучават в електронна среда
27.11.2020
Обучение от разстояние в електронна среда
26.10.2020
Поради усложнената епидемична обстановка в I ОУ „Христо Ботев“ и повишаващия се процент заболели, се преустановява присъственият процес на обучение и се преминава към обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V – VII клас в периода 27
14.10.2020
По предложение на РЗИ и съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, се преустановява присъственият образователен процес и се преминава към обучение в електронна среда от разстояние за периода 15.10.20 г. /четвъртък/ - 29.10.20 г. /четвъ
14.10.2020
Учебните часове на 15.10.20 г. /четвъртък/ ще започнат присъствено в 9.00 ч. и ще имат продължителност 30 мин.
30.09.2020
На 29.09.20 г. в Първо ОУ „Христо Ботев“ – Търговище е установен случай на COVID - 19 на ученик от VI г клас, чийто тест е положителен.
1 2 3 4