Архив за Октомври 2019

Архив за Октомври 2019

05.10.2019
В периода 30.09. - 04.10.2019 г. учениците от III а и IV а клас на I ОУ „Христо Ботев“ участваха в дейности по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“, проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“.
1 2