Архив за Декември 2019

Архив за Декември 2019

23.12.2019
Представяме Ви моменти от благотворителния коледен базар на сурвакници, празнични картички и сувенири, изработени от ботевски възпитаници в начален етап.
23.12.2019
През Националната седмица на четенето ученици VI и VII клас на Първо ОУ „Христо Ботев“ посетиха Славейковото училище.
19.12.2019
Стартираха националните олимпиади през настоящата учебна година. Традиционно те са посветени на ключовите учебни дисциплини – български език и литература, математика.
17.12.2019
I ОУ „Христо Ботев“ стана част от инициативата на Национален клуб ЮНЕСКО България, свързана с Националния ученически конкурс „Запали коледна звезда“.
17.12.2019
По проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, са създадени клуб
16.12.2019
На 12. декември 2019 г. се проведе церемонията по награждаване на отличените участници в Националния конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“, която се състоя в Националния дворец на децата.
13.12.2019
В рамките на Националната седмица на четенето (09.12. – 13.12.2019 г.) учениците от III а клас (кл. ръководител г-жа Ст. Пантелеймонова, ст. учител) и III б клас (кл. ръководител г-жа Р. Колева, ст. учител) гостуваха в ДГ „Слънце“.
12.12.2019
В благотворителния конкурс „Еко Коледа 2019 г.“, организиран от РИОСВ гр. Шумен, се включиха ученици от начален и прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“.
10.12.2019
"Коледна приказка за доброто", 19.12.2019 г., Куклен театър - Търговище
1 2 3 4 5