Архив за Октомври 2023

Архив за Октомври 2023

27.10.2023
   На 27. октомври 2023 г., в aĸтoвaтa зaлa нa Πъpвo OУ „Xpиcтo Бoтeв“, ce пpoвeдe церемонията, свързана с ежегодните награди „Митрополит Андрей“ на РУО – Tъpгoвищe.
24.10.2023
Тема: "Актуални тенденции на урока за самоподготовка в начален и прогимназиален етап".
23.10.2023
 На 21.10.2023 г. с учителите от начален етап се проведе обучение на тема: "Педагогически аспекти на мултикултурната комуникация. Работа в екип в условията на мултикултурна среда".
16.10.2023
На 18.10.2023 г. ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: "Наставничество: определение, видове менторство".
14.10.2023
В периода 30.10. - 01.11.2023 г. ще се проведе институционална квалификация на тема: "От Burnout към продуктивност. Тренинг за преодоляване на синдрома на професионалното прегаряне".
11.10.2023
Тема: „Наставничеството: определение, видове менторство" (дискусионен форум).