Архив за Юли 2023

Архив за Юли 2023

08.07.2023
 В периода 06. - 08.07.2023 г. педагогическият екип на I ОУ „Христо Ботев“ проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Burnout - същност и оценка на професионалното прегаряне и възможности за превенция“.