Създаване на Ателие за родители

Създаване на Ателие за родители

28
Септември
2022

          На 28.09.22 г. стартира дейността на Клуба на родителите. Негов ръководител е г-жа Ел. Събева, педагогически съветник в учебното заведение.

          Първата тема беше:"Как да общуваме с децата си и да формираме умения за разрешаване на конфликти". Тя е ориентирана към родителите на учениците от II клас.

          Срещата се оказа доста ползотворна за участниците. Родителите имаха възможност да поставят въпроси, да споделят личен опит и сами да направят изводи.

          В края на срещата бе решено клубът да се превърне в Ателие за родители, където всеки може да изработи свои стратегии за общуване с децата, черпейки от опита на другите, защото споделеният опит е най-ценен!

Галина Станчева, главен учител