Втора среща в Ателието за родители

Втора среща в Ателието за родители

14
Октомври
2022

          На 13.10.22 г. се проведе втора среща в новосъздаденото Ателие за родители. Тя бе осъществена под ръководството на г-жа Ел. Събева, педагогически съветник в учебното заведение. 

         Темата беше ориентирана към кризата на първокласниците. Присъстващите бяха запознати със задачите на децата в тази възраст, подходящите начини за общуване и стратегиите, които формират за справяне със собствените си конфликти.

         Дискутирани бяха и въпроси, поставени от родителите.

        Срещата беше ефективна, с оглед на практическата й насоченост.