Преходът от начален към прогимназиален етап

Преходът от начален към прогимназиален етап

23
Февруари
2023

        На 22.02.23 г. бе проведена четвъртата среща в Ателие за родители.

        Темата беше свързана с важен проблем за ученици и родители: "Преходът от начален към прогимназиален етап."

        Бяха коментирани подходите за общуване "родител - дете", както и необходимостта от пространство на детето за изразяване на лични преживявания и емоции.

        Родителите имаха възможност да поставят своите въпроси, а г-жа Ел. Събева, педагогически съветник, целенасочено и подробно отговаряше, основавайки се на практически примери от училищното ежедневие. 

Видео