Как да общуваме с децата си, за да ги предпазим от наркотиците?  

Как да общуваме с децата си, за да ги предпазим от наркотиците?  

Как да общуваме с децата си, за да ги предпазим от наркотиците?  

17
Май
2023

       На 17.05.2023 г. се проведе поредната среща в Ателие за родители. 

      Темата на ателие за родители бе: "Как да общуваме с децата си, за да ги предпазим от наркотиците?".          Получи се доста интересна дискусия. Имаше и материали по темата, както и презентация за видовете наркотици и зависимости.

      На актуалното събитие присъстваха и класни ръководители на паралелки в начален етап.