Ателие за родители
22.11.2023
На 22.11.23 г. се проведе първата за учебната 2023/2024 година среща в "Ателие за родители".
17.05.2023
       На 17.05.2023 г. се проведе поредната среща в Ателие за родители. 
23.02.2023
    На 22.02.23 г. бе проведена четвъртата среща в Ателие за родители.
23.11.2022
На 23.11.22 г. се проведе третата среща в Ателие за родители.
14.10.2022
На 13.10.22 г. се проведе втора среща на новосъздаденото Ателие за родители.
28.09.2022
На 28.09.22 г. стартира дейността на Клуба на родителите. Негов ръководител е г-жа Ел. Събева, педагогически съветник в учебното заведение.