Скъсахме

г-жа Елена Събева, педагогически съветник в учебното заведение