"Електронните цигари не вредят!"

г-жа Елена Събева, педагогически съветник в учебното заведение