Проект "КПРПС" - четвърта кампания

Проект "КПРПС" - четвърта кампания

25
Февруари
2021

Стартира четвърта кампания на дейностите по проект "КПРПС" и постигнатите индикатори, заложени в точка 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, свързани с разнообразни квалификационни форми. Предоставя се възможност на педагогическите специалисти да участват в обучения от кампанията до края на изпълнение на проекта, без ограничения по отношение на броя и съдържанието на квалификационните курсове. Предвид актуалните приоритети и предизвикателкства пред образователната система, реализацията на тези обучения е наложителна, с оглед повишаване на уменията за работа в електронна среда и мотивиране на учениците да разгърнат в по-пълна степен личностния си потенциал. Обучителните курсове ще бъдат полезни и ефективни както при дистанционното обучение, така и за реализация на STEM образованието, интегрираното знание и интегративните уроци. 

Линк към сайта на проекта - https://teachers.mon.bg