Международният ден на толерантността

Международният ден на толерантността

16
Ноември
2022

           По повод 16. ноември - Международния ден на толерантността - в ботевския ефир прозвуча тематично радиопредаване. Инициативата принадлежи на Ученическия съвет и г-жа Ел. Събева, педагогически съветник.

           Радиоводещ беше Мерве Бедри, ученичка от V а клас. Тя представи историята на Световния ден и неговата значимост. Подчерта, че между полюсните чувства на любовта и омразата предходният век постави толерантността. Прозвуча важният въпрос: "Защо все не ни достигаше любов, за да обичаме ближния дори когато не го мразехме?".

           Днес обаче е болезнено необходимо да си зададем друг въпрос: "Аз толерантен ли съм?". В нашия век все по-малко млади хора се съобразяват със смисъла на думата "толерантност", особено по отношение на различните от нас.

           Един от синонимите на тази дума е "търпимост" - също толкова сложна за реализация в условията на съвременния свят. Забързаното ежедневие на 21. век предлага непрекъснати предизвикателства - изпитания за нашата толерантност и общата търпимост.

          Полъхът на надеждата е, че има и млади хора, които са образец за толерантност и с поведението си показват модел за подражание.

          Защото добрият пример е важен! И защото нашият свят, нашето училище ще бъде по-добро място, ако повече се усмихваме, проявяваме учтивост и подаваме ръка на тези, които се нуждаят от разбиране и подкрепа!

Галина Станчева, главен учител