Осъзнай важността на своето отговорно поведение!

Осъзнай важността на своето отговорно поведение!

01
Декември
2022

            Световният ден за борба със СПИН ежегодно се отбелязва на 1. декември и е посветен на повишаване осведомеността за СПИН-пандемията, причинена от разпространяването на вируса ХИВ. 30 години епидемията е глобален здравен, социален и икономически проблем и една от причините за висока смъртност.

            Световният ден бе отбелязан в I ОУ "Христо Ботев" с тематично радиопредаване. Инициативата за него е на Ученическия съвет и г-жа Ел. Събева, педагогически съветник.

            В ролята на водеща влезе Лъчезара Милушева от VII в клас. Тя припомни, че СПИН е заболяване на човешката имунна система, причинено от вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ). С течение на времето заразяването с ХИВ може да отслаби имунната система до такава степен, че тя да не се справи с определени инфекции.

            Несъмнено епидемията от ХИВ е глобален проблем, чието решаване може да се осъществи само със съвместните усилия на всички.

            Осъзнай важността на своето отговорно поведение!

Галина Станчева, главен учител