Отново заедно в бедата

Отново заедно в бедата

24
Февруари
2023

          През изминалите седмици Турция и Сирия се изправиха пред едно от най-разрушителните земетресения в последното десетилетие. Природното бедствие унищожи  живота на хиляди хора.

         По инициатива на Ученическия съвет, в I ОУ „Христо Ботев“ бе организирана дарителска акция, проведена в периода 14. - 24.02.2023 г.

         Събраните средства са в размер на 3076.96 лева.

         Ръководството на учебното заведение, Ученическият съвет и г-жа Ел. Събева, педагогически съветник (ръководител на кампанията), изказват сърдечна благодарност към родителите, учениците, педагогическия и непедагогическия персонал за проявената съпричастност!

 

Галина Станчева, главен учител