Ботевци за „Училище без агресия“

Ботевци за „Училище без агресия“

01
Юни
2023

        На 01.06.2023 г. I ОУ „Христо Ботев“ имаше свои представители в Министерството на образованието и науката.

        Мерве Бедри и Виктор Атанасов от 5. а клас посетиха образователното ведомство, за да получат грамота за участие и класиране в първия етап от конкурса за най-добра инициатива на Ученически съвет в конкурсна област „Училище без агресия“.

       Организатори на събитието са Министерство на образованието и науката и Държавна агенция за закрила на детето.

       Под ръководството на г-жа Елена Събева, педагогически съветник, петокласниците инициират идея за изготвяне на филм със заглавие „Училището – безопасно място за нас“. Монтирането на творческия продукт изцяло е дело на Виктор Атанасов, който притежава завидни умения в областта на информационните технологии.

      Продължителността на интригуващия филм е около 11 минути. Той помага на участниците да повишат нивото си на чувствителност към тормоза в училищното пространство и да не останат безразлични към жертвите на насилие.

      Амбициозните и отговорни ботевски възпитаници формират собствена визия за по-безопасни и адаптивни стратегии, свързани с разрешаване на конфликтни ситуации, преди те да са прераснали в агресия.

      Но най-важна остава мотивацията на петокласниците да продължат претворяването на идеите си в нови проекти през следващата учебна година.

      Поздравяваме Мерве и Виктор за трудолюбието и успешната изява!

 

Галина Станчева, главен учител