Обществен съвет

Обществен съвет

Днес, 10.03.2020 г., в изпълнение на чл.267, ал.1 от ЗПУО и във връзка с издадена заповед на МЗ за извънредна епидемична обстановка, се проведе онлайн гласуване на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Прочети повече

Днес, 02,10,2020 г., в изпълнение на чл.267, ал.1 от ЗПУО и във връзка с издадена заповед на МЗ за извънредна епидемична обстановка, се проведе онлайн гласуване на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Прочети повече

Днес, 27.03.2020 г., в изпълнение на чл.267, ал.1 от ЗПУО и във връзка с издадена заповед на МЗ за извънредна епидемична обстановка, се проведе онлайн гласуване на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Прочети повече

Днес, 16.03.2020 г., в изпълнение на чл.267, ал.1 от ЗПУО и във връзка с издадена заповед на МЗ за извънредна епидемична обстановка, се проведе онлайн гласуване на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Прочети повече

Днес, 17.02.2020 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Прочети повече

Днес, 11.12.2019 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Прочети повече

Днес, 30.10.2019 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 6 члена. Прочети повече

         С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 30.10.2019 г. /сряда/ от 17:30 часа в стая № 201 . Прочети повече

Днес, 02.07.2019 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 4 члена. Присъстваха г-н Димитър Алексиев – директор на училището, г-жа Наталия Жечева – зам. – директор АД и г-жа Йорданка Дончева – главен счетоводител. Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 02.07.2019 г. /вторник/ от 17:30 часа в стая № 201. Прочети повече

1 2 3 4 5 6