Обществен съвет

Обществен съвет

Днес, 30.10.2019 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 6 члена. Прочети повече

         С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 30.10.2019 г. /сряда/ от 17:30 часа в стая № 201 . Прочети повече

Днес, 02.07.2019 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 4 члена. Присъстваха г-н Димитър Алексиев – директор на училището, г-жа Наталия Жечева – зам. – директор АД и г-жа Йорданка Дончева – главен счетоводител. Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 02.07.2019 г. /вторник/ от 17:30 часа в стая № 201. Прочети повече

Днес, 30.04.2019 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 6 члена. Присъстваха и г-н Димитър Алексиев – директор на училището, г-жа Йорданка Дончева – главен счетоводител. Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 30.04.2019 г. /вторник/ от 17:30 часа в стая № 201 . Прочети повече

Днес, 26.03.2019 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище.

Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 01.04.2019 г. /понеделник/ от 17.30 часа в стая № 201.

Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 26.03.2019 г. /вторник/ от 17.30 часа в в стая № 201.

Прочети повече

Днес, 23.10.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище....
Прочети повече

1 2 3 4 5