Стартираха дейностите по проект "Подкрепа за успех"

Стартираха дейностите по проект "Подкрепа за успех"

Стартираха дейностите по проект "Подкрепа за успех"

28
Октомври
2019

Oт края на октомври в I ОУ "Хр. Ботев" стартираха дейности по проект "Подкрепа за успех" - оперативна програма "Науки и образование за интелигентен растеж. Сформирани са 22 групи занимания по интереси и 3 гр. допълнително обучение.

Заниманията по интереси обхващат различни тематични области.