Представителни изяви по проект "Подкрепа за успех"

Представителни изяви по проект "Подкрепа за успех"

Представителни изяви по проект "Подкрепа за успех"

25
Юни
2020

Ученици от начален и прогимназиален етап на Първо ОУ "Хр. Ботев" реализираха представителни изяви в рамките на проект "Подкрепа за успех". Дейностите бяха разнообразни и интригуващи, като в тях се включи и родителската общност. Децата разкриха своя творчески потенциал, знания и умения, придобити по време на заниманията в групите по проекта.

Отразените представителни изяви можете да видите ТУК