Отбор „Спортсмени“

Отбор „Спортсмени“

25
Юни
2020

Група „Спортсмени“ е създадена в рамките на проект „Подкрепа за успех“, с цел да предостави възможности и условия за насърчаване на учащите към организирано практикуване на спорт. Основната задача на сформираната група е подобряване на здравето и физическата дееспособност на учениците. Ръководител е А. Кирилова, ст. учител ГЦОУД.

Различните видове спорт формират у младите хора качества и умения, които ще им бъдат необходими за изграждането им като достойни и успешни личности.

Адриана Кирилова, ръководител на групата