Малки плувци

Малки плувци

30
Юни
2020

По проект “Подкрепа за успех“ учениците от II а и II б клас на I ОУ„Христо Ботев“ гр. Търговище с голямо желание развиваха своите плувни умения. Заниманията се провеждаха в комплекс „Блумеджик“ под ръководството на г-жа Петя Николова, ст. учител ГЦОУД.

Децата постепенно привикваха със съпротивителната и подемната сила на водата с помощта на имитационни, специалноподготвителни и целни упражнения.

Бяха поставени основите на техниката при стил кроул.

Учениците придобиваха навици за издишване под водата, лежане на повърхността, плъзгане на гърди и гръб. С лекота усвояваха основното плувно положение. С помощта на плувни дъски автоматизираха техниката на движението на крака и ръце при стил кроул.

На уроците по плуване присъстваха и родители, които с интерес наблюдаваха как протича обучението и се радваха на постиженията на своите деца.

Петя Николова, ст. учител ГЦОУД