Креативно мислене

Креативно мислене

18
Юни
2020

Целта на групата е да се изучат етапите при разработка на един сайт, какви видове сайтове съществуват, методи за планиране и технологии за изработка. Децата работиха в екип за постигане на по-добри резултати, както и за развиване на креативно и иновативно мислене.

Като резултат беше разработен малек статичен сайт/портфолио на групата чрез HTML/CSS/JS.