Отчет на дарителска кампания

Отчет на дарителска кампания

20
Декември
2021

През учебната 2020/2021 г. I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище спечели проект „СТЕАМ център“ „3D дигитална творческа лаборатория“ към Национална програма „Изграждане на училищна СТЕМ среда“.

Проектът съчетава лабораторните упражнения по химия, физика, биология и получените знания и резултати да се пренесат в дигитален творчески център-наученото от децата да бъде разработено, чрез дигиталните продукти в лабораторията.Презентирането е чрез изкуство – рисуване и танц. Творческото мислене се развива чрез създаване на мисловни карти, реализиране на модели на природни явления, откриване на аналогии, при които се реализират богати междупредметни връзки и трансфер на знания между предметни области. 

Стойността на проекта е 87 200 лв., като включва съфинансиране от страна на училището в размер на 18 000 лв.

С подкрепата на Обществения съвет, Училищното настоятелство, педагогическата колегия, Училищния ученически съвет, родителската общност и търговищки фирми и бизнесмени, успяхме да съберем 18 133 лв.

Ръководството, педагогическата колегия на I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, благодари за осигуреното съфинансиране.