По пътя на вашите мечти

По пътя на вашите мечти

11
Февруари
2022

          На 11. февруари 2022 г., в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, започнаха откритите практики, свързани с дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. През предходните месеци бе създадено учебно STEM съдържание за STEM уроци по различни учебни предмети, с цел кариерно ориентиране към STEM профили.

         Откриващата изява постави урок по география и икономика, представен от г-жа Ц. Куюмджиева, ст. учител по география и икономика, с ученици от VII а, б, в, г клас. Той бе проведен при пълно спазване на противоепидемичните мерки.

         Специални гости на събитието бяха г-жа М. Вълчева, ст. експерт по ОНГОР в РУО – Търговище, г-н Д. Алексиев, директор на учебното заведение, г-жа Н. Жечева, зам.-директор АД, ограничен брой учители и родители.

         Откритата практика се реализира под надслов: „Млади предприемачи“. Във въвеждащото си слово г-жа Куюмджиева представи идеята за творческия урок като ориентиран към проектно-базираното обучение, компетентностния подход, избора на випуск, с който да се реализира, елементите по предварителната подготовка относно поставените задания.

         Разделени в четири екипа, паралелките изработват макетни проекти, обединени от общата тема „Континентът Европа“, влизайки в разнообразни предприемачески роли: служители във фирма за производство на автомобили, собственици на семейна ферма, екскурзоводи в туристическа агенция и организатори на традиционно панаирно изложение.

         Шестнайсетте проекта бяха представени от говорители на екипите. Те демонстрираха презентационни умения, разкривайки заложените идеи и начините за осъществяването им. Потопиха ни в света на индустрията, модерните технологии, маркетинга, туризма, стопанството, земеделието, кулинарията…

         „По пътя на вашите мечти“ беше надсловът на един от екипите. Това, че мечтите на младите хора могат да се сбъднат още сега, доказа и състезателният елемент в урока. Компетентно жури обяви най-вдъхновяващите презентирания и излъчи победители в четирите екипни дейности.

         Поставянето на учениците в проблемна ситуация, с оглед решаване на географски казус, формира ключови практико-приложни умения. Откритата практика изнесе випускът, който през последните три години на пандемия бе най-силно засегнат от процеса на обучение в ОРЕС.

        По тази причина събитието се превърна в истинско предизвикателство за учителя и учениците от VII клас, които заедно доказаха, че могат да се справят с отговорни задачи и проблеми, насочени към кариерното ориентиране.

        Те бяха поздравени от г-н Д. Алексиев и г-жа М. Вълчева с пожеланието да продължават да бъдат творчески личности по дух и способности!

Галина Станчева, главен учител