40 000 години назад: открита практика по История и цивилизации

40 000 години назад: открита практика по История и цивилизации

40 000 години назад: открита практика по История и цивилизации

18
Февруари
2022

         На 18.02.22 г., в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, се проведе поредна открита практика. Темата бе по учебния предмет История и цивилизации, посветена на Древния свят и носеща надслова: „Искри от древността“. Урокът бе изнесен от г-жа Ц. Куюмджиева, ст. учител в учебното заведение, и ученици от V клас.

        На събитието присъства г-жа Елка Станчева, началник на РУО – Търговище. Сред гостите бяха г-н Д. Алексиев, директор на училището, г-н Р. Куюмджиев, зам.-директор УД, г-жа Н. Жечева, зам.-директор АД, настоящи и бивши класни ръководители на учениците от V клас, определени учители и родители.

        Г-жа Куюмджиева представи темата и целите на урока, основан върху компетентностен подход и проектно-базирано обучение. Чрез подобен тип уроци се изграждат умения за критично мислене, участие в дискусия, отстояване на лична позиция. Паралелките са разделени на три екипа и получават проектни задачи, чрез които трябва да се пренесат в историята на Древния свят: Първите хора (Праистория), Египет – „Дар на реката Нил”, Първите държави в Месопотамия.

       Учителят е организатор и консултант. Учениците са негови партньори. Те се превръщат в смели откриватели, иноватори и експериментатори. Съвместната дейност с родителската общност и нейната подкрепа са особено важни. Петокласниците с гордост включват праисторията на България в своите проекти, с което утвърждават родния принос към археологическите и културните ценности на древните цивилизации.

       Говорителите на дванайсетте екипа презентираха идеите си, пресътворени в атрактивни макети, открояващи изобретателност, креативен подход и интересни архитектурни решения. Безграничният полет на детското въображение се забелязваше във всеки модел на петокласниците, обичащи историята на Древния свят.

       Втората част на откритата практика бе ориентирана към ситуативни игри: връщане 40 000 години назад с машината на времето – преживяванията на праисторическия човек в бита от старокаменната епоха; учениците в Древен Египет, където учебният ден е продължавал от сутрин до вечер. Петокласниците споделиха интригуващи съчинения със заявена лична позиция.

       Урокът завърши с излъчване на победители, определени от компетентно жури в отделните проектни дейности.

       Бяха отправени поздравления за поредната успешна инициатива от г-жа Елка Станчева и г-н Д. Алексиев, а участниците в откритата практика изявиха желание да продължат да работят по творчески задачи, тъй като те са истинско предизвикателство за техните мечти!

Галина Станчева, главен учител