Клуб „Моето тяло- познания и здраве“

Клуб „Моето тяло- познания и здраве“

11
Март
2022

Познания за устройството на човешкото тяло  и
здравословен начин на живот. Здравето  дава не само физическа, но и психическа мощ.
Прави ни красиви, свободни, добри и щастливи. Темите, дискутирани и популяризирани от
участниците, са с обществена и социална значимост:  за устройство на тялото от клетката до
организма, както и как функционират отделните системи в човешкото тяло . И все пак най-
предпочитаните дейности са тренингите и дискусиите, и разбира се изработването на
брошури , презентации по теми от програмата, изработване на макети на храносмилателна ,
дихателна и отделителна система при човека, в които всеки намира место за изява.